Losowy cytat

Kiedy cnota staje się występkiem? Gdy zaczyna wydawać sądy.