Losowy cytat

Każdy mężczyzna, który przeżył generalne porządki w swoim domu wie i rozumie, dlaczego "burza" jest rodzaju żeńskiego.