Losowy cytat

Jeślim nie posiadł twej Miłości całej, Miła, Jej całej nigdy nie posiędę.