Losowy cytat

Dochodzenie do bogactwa nie zawsze jest związane z trudem, ale odchodzenie od niego trudne jest zawsze.