Losowy cytat

Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa nas do modlitwy.