Losowy cytat

Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego.