Losowy cytat

Pesymista to ktoś, kto postawiony przed wyborem z dwojga złego - wybiera oba.