Losowy cytat

Prawdę zdobywa sią etapami — inaczej przytłoczyłaby nas swą potęgą.