Losowy cytat

Występek i cnota są takimi samymi produktami jak cukier i kwas siarkowy.