Losowy cytat

Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią.