Losowy cytat

Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.