Losowy cytat

Człowiek prawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem.