Losowy cytat

Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji.