Losowy cytat

Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych.