Losowy cytat

Polityka nie jest sztuką tego, co możliwe, lecz tego, co niemożliwe.