Losowy cytat

Jeśli wróg się nie poddaje, to się go unicestwia.