Losowy cytat

We wszystkim trzeba umieć uchwycić odpowiedni moment.