Losowy cytat

Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.