Losowy cytat

Słowa spisane, nieszczęście zasiane.