Losowy cytat

Gdyby na śwecie była tylko radość, to nigdy nie nauczylibyśmy sę odwag cierpliwości.