Losowy cytat

Ciężki, ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński.