Losowy cytat

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.