Losowy cytat

Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca.