Losowy cytat

Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie.