Losowy cytat

Lepiej, gdy niektóre głośne kwestie wypowiada się milcząc.