Losowy cytat

Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi.