Losowy cytat

Wszelkie religie są przesądem, więc porzuć swoją, a przyjm moją.