Losowy cytat

Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.