Losowy cytat

Człowiek, tak jak wszystko w przyrodzie, potrzebuje światła i ciepła, by się rozwijać.