Losowy cytat

Każdy dług można spłacić człowiekowi czymkolwiek, lecz miłość — tylko miłością.