Losowy cytat

Nie dość jest na świecie miłości i dobra, żeby wolno było z tego ofiarować coś istotom urojonym.