Losowy cytat

Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra.