Losowy cytat

Modlitwa to odwaga zbliżenia się do sacrum poprzez szept, słowo, myśl.