Losowy cytat

Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego.