Losowy cytat

Niektórzy tym bardziej podnoszą głos, im bardziej milczące staje się audytorium.