Losowy cytat

Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność.