Losowy cytat

Być może istnieją czasy piękniejsze ale te są nasze.