Losowy cytat

Po ilu dniach kobieta jest rytualnie oczyszczona od mę­ża? - Od własnego zaraz, od cudzego nigdy.