Losowy cytat

Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do poszukiwań, dla których mógłbyś żyć.