Losowy cytat

Człowiek niezwykle roztargniony w kółku swych podwładnych nigdy takim nie bywa wobec ludzi wyżej postawionych.