Losowy cytat

Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić.