Losowy cytat

Nie ma takiego cierpienia ciała, które nie mogłoby być wykorzystane przez duszę.