Losowy cytat

Dopiero po stworzeniu świata powstało mnóstwo niestworzonych rzeczy.