Losowy cytat

Człowiek jest delikatną maszyną, łatwo ulega rozregulowaniu.