Losowy cytat

Kobiety lubią siłę, ale jej nie naśladują; mężczyźni zaś — delikatność, ale jej nie odwzajemniają.