Losowy cytat

Bezwzględne zło wywołuje konieczność istnienia bezwzględnego dobra.