Losowy cytat

Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka — rekonstrukcją pamięciową.