Losowy cytat

Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością.