Losowy cytat

Jeślim nie posiadł twej Miłości całej, Miła, Jej całej nigdy nie posiędę.

Wszyscy autorzy cytatów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z