Losowy cytat

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.

Znalezione dla frazy: cynizmu w bazie cytatów 2

Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu.

Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu.