Znalezione dla frazy: czasem w bazie cytatów 58

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.

W życiu najważniejsze jest zrozumienie faktu, że głupcy także mają czasem rację.

Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym.

W życiu - czasem jedna rada przyjaciela warta jest więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg.

Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie.

Łgarzowi nikt nigdy nie wierzy, tylko czasem on sam sobie.

Czasem myślę o Tobie: „zapomniał", lecz nadzieja wciąż w sercu mym trwa. Drugiej takiej nie znajdziesz na świecie, kochającej, cierpliwej jak ja.

Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy.

Jak piękne pogrzeby urządza czasem społeczeństwo tym, których zabiło.

Czasem myślę o Tobie: „zapomniał", lecz nadzieja wciąż w sercu mym trwa. Drugiej takiej nie znajdziesz na świecie, kochającej, cierpliwej jak ja.

Historia literatury jest cmentarzyskiem tekstów ongiś popularnych i wielbionych. Nieśmiertelność zdobywają sobie nieoczekiwanie utwory drugiego czy trzeciego rzutu. Czasem jakiś żart, jakaś błahostka.

Czasem najrozsądniej o szczęściu się wypowie ten szczęśliwy - w cudzysłowie.

Ludzie czasem muszą odpocząć od szczęścia.

Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasem chodzimy źle.

Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej.