Znalezione dla frazy: drugi w bazie cytatów 83

W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.

W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja.

Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.

Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa.

Dobrze jest oprzeć się o drugiego, bo nikt nie dźwiga życia sam.

Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy.

Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich.

Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego.

Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało!

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Nie tyle korzystamy z cnoty i rozumu drugich, ile z ich złośliwości i głupstwa.

W każdym mieszka i dobro i zło, i tylko to drugie jest aktywne.

Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą.

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.

Czasem myślę o Tobie: „zapomniał", lecz nadzieja wciąż w sercu mym trwa. Drugiej takiej nie znajdziesz na świecie, kochającej, cierpliwej jak ja.