Losowy cytat

Każdy mężczyzna, który przeżył generalne porządki w swoim domu wie i rozumie, dlaczego "burza" jest rodzaju żeńskiego.

Znalezione dla frazy: leczyc w bazie cytatów 5

Hipochondryk to osoba, która chce mieć bóle i sama je leczyć.

Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą.

Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną.

Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć.

Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca.