Znalezione dla frazy: mocnych w bazie cytatów 3

Mężczyźni lubią grać mocnych za dnia, by w nocy chronić się w ramionach słabych kobiet.

Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych.

Cierpliwość jest podporą słabych, niecierpliwość ruiną mocnych.