Losowy cytat

Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.

Znalezione dla frazy: mozna w bazie cytatów 181

Z władzą nie można flirtować. Trzeba ją poślubić.

Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą.

Wiara jest okiem dla tej rzeczywistości, której nie można zobaczyć.

Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe - pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.

Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu.

Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film.

Patrząc na świat nie można się nie dziwić.

Świat jest kulą.Czy można na kuli wybudować coś trwałego?

Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim - to nalepsze, co można uczynić na tym świecie.

Można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania.

Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.

Nawet z martwego punktu jedynie po śmierci nie można ruszyć.

Można świadomie i przewidująco oczekiwać śmierci, a jednak ona nas zawsze zaskoczy.

Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania.

Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć.